Docenten

Sebastiaan Polder

Sebastiaan is sinds 2004 werkzaam als fiscaal jurist binnen het gemeentelijke belastinggebied. De eerste jaren (2004 - 2008) vooral op het gebied van de verschillende gemeentelijke heffingen. In de jaren erna (2008 - 2015) is hij werkzaam geweest als jurist voor de WOZ en sinds 2015 werkt hij naast zijn adviserende rol als jurist ook als team coördinator belast met de dagelijkse leiding van de cluster heffingen bij zijn werkgever. Sebastiaan is afgestudeerd in het fiscale recht aan de UvA, heeft aanvullend een certificaat Gemeentelijke heffingen aan de Erasmus Universiteit en een certificaat WOZ-taxateur van de SVMNIVO behaald alsmede heeft hij met goed gevolg een managementopleiding doorlopen.

Naast zijn vaste betrekking, is Sebastiaan lid van de commissie Regelgeving en actualiteiten van de LVLB en werkt hij sinds 2018 als docent op het gebied van gemeentelijke heffingen en de WOZ.

+31 6 47550948
sebastiaan@smart-solo.nl

Arian Lam

Na zijn opleiding als bestuurskundige is Arian sinds 1997 als adviseur werkzaam op het gebied van lokale belastingen. Na een aantal jaren waterschapsbelastingen heeft hij zich vanaf 2002 gespecialiseerd in de heffing van gemeentelijke belastingen. Via diverse opleidingen en zijn werkervaring als senioradviseur, waaronder bij de VNG, heeft hij zich ontwikkeld tot vraagbaak en specialist heffingen. Sinds 2014 heeft Arian naast zijn adviseursfunctie bij 100.000+ gemeenten en samenwerkingsverbanden, ook een eigen opleidings- en adviesbureau en is hij lid van de commissie Regelgeving en actualiteit van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Sinds 2007 is hij docent voor opleidingen en trainingen op het gebied van de gemeentelijke heffingen. Daarnaast is hij medeauteur van het Handboek Lokale Heffingen en Invordering en medeauteur van Module Rioolheffing D1200.

+31 6 11746747
arian@smart-solo.nl

Relinde Vos

Sinds de implementatie van de Wet WOZ is Relinde werkzaam geweest als fiscaal juridisch beleidsmedewerker voor een team Belastingen, zowel voor de WOZ als voor de gemeentelijke heffingen. Vanaf 2018 is zij werkzaam als teamleider op een afdeling Belastingen. Via diverse opleidingen en haar werkervaring, heeft zij zich ontwikkeld tot vraagbaak en specialist WOZ en gemeentelijke heffingen. Naast haar vaste betrekking, is Relinde lid van de commissie Regelgeving en actualiteiten van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen en werkt zij sinds 1999 als docent op het gebied van gemeentelijke heffingen en de WOZ.

+31 6 44642276
relinde@smart-solo.nl

Ad van de Korput

Sinds zijn eerste invorderingsopleiding in 1990 bij de Belastingdienst is Ad werkzaam binnen de invordering. Op meerdere belastingkantoren en via diverse opleidingen heeft hij zich ontwikkeld als een vraagbaak en specialist op het gebied van de invordering van rijksbelastingen, gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Binnen zijn werkomgeving bij de Belastingdienst is hij lid van het Landelijk Vaktechnisch Overleg Invordering en daarbuiten is hij netwerk-lid van de commissie Invordering van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Sinds 1996 is hij ook docent voor opleidingen en trainingen op het gebied van invordering en belastingdeurwaarderij.

+31 6 30121151
ad@smart-solo.nl

Indien bovengenoemde docenten om welke reden dan ook verhinderd zouden zijn, dan blijft de kwaliteit van de aangeboden opleiding geborgd door inzet van de overige aan SMART gelieerde docenten op het gebied van gemeentelijke heffingen en de WOZ. Dat geldt ook voor de waterschapsheffingen. De waterschapsheffingen zijn hier niet vermeld, maar ook daar kan een op maat gesneden opleiding worden verzorgd.