Vierdaagse verdiepingscursus Invordering

Tijdens deze verdiepingscursus worden de uitvoeringsaspecten, inclusief de relevante wet- en regelgeving behandeld die horen bij de dwanginvordering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de beslagprocedures en de inrichting van het dwanginvorderingsproces voor lokale overheden. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inrichting van het invorderingsproces voor zover dat specifiek voor de deelnemers geldt.

Tijdens deze verdiepingscursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod waarbij ook aandacht wordt besteed aan de door of namens de deelnemers te gebruiken c.q. op te maken briefmodellen, exploten en andere relevante stukken:

 • Aanmaning
 • Dwangbevel uitvaardigen
 • Bevel tot betaling
 • Dwangbevel betekenen
 • Hernieuwd bevel tot betaling
 • Beslag algemeen
 • De taken en bevoegdheden van een belastingdeurwaarder
 • Verzet tegen de tenuitvoerlegging van een dwangbevel
 • Beslag op roerende zaken
 • Beslag op onroerende zaken
 • Beslag onder derden
 • Beslagverboden
 • Pandrecht en recht van hypotheek
 • Vordering artikel 19 IW
 • Beslagvrije voet
 • Cessie
 • De gevolgen van een gelegd beslag
 • Samenloop met andere beslagleggers

Voor en tijdens deze cursus is er voldoende ruimte om eigen vragen of praktijk-casuïstiek rondom bovenstaande onderwerpen aan te dragen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan relevante toekomstige ontwikkelingen.

Meld je hier aan!

Met één klik kom je met ons in contact!

Aanmelden