Vijfdaagse cursus gemeentelijke heffingen

Tijdens deze cursus worden de beginselen en uitvoeringsaspecten die horen bij de heffing van gemeentelijke belastingen besproken, met name aan de hand van de eigen belastingverordeningen. De cursist wordt meegenomen in alle van toepassing zijnde heffingen en de te maken en gemaakte keuzes in heffingstechnieken. Afhankelijk van de wens van de klant zal de nadruk liggen op de juridische dan wel de uitvoeringstechnische aspecten.

Tijdens deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is heffen, wat is invorderen;
 • Wat is een inspecteur en een ontvanger, welke positie hebben ze;
 • Welke belastingen kennen gemeenten:
  • Toeristenbelasting;
  • Forensenbelasting;
  • Parkeerbelasting;
  • Hondenbelasting;
  • Reclamebelasting;
  • Precariobelasting;
  • Rioolheffing;
  • Rechten;
  • Afvalstoffenheffing;
  • Bedrijveninvesteringszones.
 • Inhoud en opstellen van belastingverordeningen en beleidsregels;
 • De formeel-juridische regels voor het heffen van gemeentelijke belastingen
 • Tijdstip of tijdvak;
 • Heffingstechnieken;
 • Het administratieve proces om tot een rechtsgeldige belastingaanslag te komen;
 • Informatievergaring (grenzen en mogelijkheden);
 • Actualiteiten en jurisprudentie.

Voor en tijdens de cursus is er voldoende ruimte om eigen vragen of praktijk-casuïstiek rondom bovenstaande onderwerpen aan te dragen. De te heffen belastingen zullen naar behoefte van de klant worden behandeld. Als een belasting niet geheven wordt zal deze, als daar geen behoefte aan is, ook niet worden behandeld. Bij de diverse belastingen kan tevens worden ingezoomd op duurzaamheidsaspecten/milieudoelstellingen.

Doel

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de gemeentelijke belastingen, kunnen zij doel en achtergrond van deze heffingen duiden, gebaseerd op de relevante weten regelgeving en de gebruiken ter plaatse. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de actualiteit en de relevante jurisprudentie, zodat de cursist de goed gevulde gereedschapskist in de praktijk kan gebruiken.

Locatie

Onze docent kan de cursus bij jou op locatie verzorgen.

Heb je interesse? Bel of mail ons, dan brengen we met plezier een offerte uit voor een cursus die is afgestemd op jullie wensen en behoeften.

Meld je hier aan!

Met één klik kom je met ons in contact!

Aanmelden