Opleidingsaanbod

Actualiteitendag WOZ/OZB

Tijdens de cursus Actualiteiten WOZ/OZB staan de jurisprudentie en de (komende) wijzigingen in de wetgeving op het gebied van WOZ en OZB centraal. De recente jurisprudentie van de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad komt uitgebreid aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de gevolgen hiervan voor jouw organisatie.

Lees meer

Actualiteitendag Regelgeving, bezwaar en beroep

Tijdens de cursus Actualiteiten Regelgeving, bezwaar en beroep staat de jurisprudentie op het gebied van het formele recht centraal. De recente jurisprudentie van de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad wordt uitgebreid behandeld. De actualiteitendag dient deels ook als opfriscursus..

Lees meer

Actualiteitendag gemeentelijke heffingen

Tijdens de cursus Actualiteiten gemeentelijke heffingen staan de jurisprudentie en de (komende) wijzigingen in de wetgeving op het gebied van gemeentelijke belastingsoorten centraal. De recente jurisprudentie van de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad komt uitgebreid aan bod. Tevens wordt aandacht besteed aan de gevolgen...

Lees meer

Actualiteitendag Invordering 2023

Ook aan het eind van 2023 organiseert SMART in samenwerking met Flanderijn Invordering op meerdere locaties een actualiteitendag Invordering. Het inhoudelijke programma wordt in het najaar bekend gemaakt. Naast de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving is er dan natuurlijk ook weer gelegenheid om uw eigen praktijk-casuïstiek in te brengen.

Lees meer

Trainingsdagen hoorzittingen

Het houden van hoorzittingen wordt in zowel de memorie van toelichting als in de rechtspraak als een essentieel onderdeel van de bezwaarfase gezien. Essentieel betekent dat er een hoge mate van zorgvuldigheid moet worden betracht. Sinds de opkomst van de NCNP kantoren wordt er steeds meer gevraagd van de gemeentelijke ambtenaar op het gebied van kennis en kunde omtrent..

Lees meer

Opleiding basismodule WOZ- medewerker

Gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties zijn voor de uitvoering van de werkprocessen, verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de mensen die zij inzetten. Dit blijkt ook uit de waarderingsinstructie waarin 20 rollen worden beschreven. Bij iedere rol is een indicatie aangegeven wat van de inhoudelijke vakbekwaamheidseisen..

Lees meer

Vierdaagse basiscursus Invordering

Tijdens deze basiscursus worden de basisbeginselen en uitvoeringsaspecten behandeld die horen bij de invordering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de inrichting van het invorderingsproces voor lokale overheden, inclusief de relevante..

Lees meer

Vierdaagse verdiepingscursus Invordering

Tijdens deze verdiepingscursus worden de uitvoeringsaspecten, inclusief de relevante wet- en regelgeving behandeld die horen bij de dwanginvordering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de beslagprocedures..

Lees meer

Vijfdaagse cursus gemeentelijke heffingen

Tijdens deze cursus worden de beginselen en uitvoeringsaspecten die horen bij de heffing van gemeentelijke belastingen besproken, met name aan de hand van de eigen
belastingverordeningen. De cursist wordt meegenomen in alle van toepassing zijnde heffingen en de te maken en gemaakte keuzes in heffingstechnieken.

Lees meer