Vierdaagse basiscursus Invordering

Tijdens deze basiscursus worden de basisbeginselen en uitvoeringsaspecten behandeld die horen bij de invordering van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers bekend met de inrichting van het invorderingsproces voor lokale overheden, inclusief de relevante wet- en regelgeving. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de inrichting van het invorderingsproces voor zover dat specifiek voor de deelnemers geldt.

Tijdens deze basiscursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gewone en bijzondere schuldeisers
 • Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen
 • Taken en bevoegdheden van de invorderingsambtenaar
 • Taken en bevoegdheden van de belastingdeurwaarder
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Aanslagbiljet
 • Betalingstermijn(en)
 • Betaling en afboekingsvolgorde
 • Invorderingsrente
 • Uitstel van betaling
 • Betalingscapaciteit
 • Schuldhulpverlening
 • Minnelijke en wettelijke schuldsaneringsregeling
 • Stuiting en schorsing van de verjaring
 • Aansprakelijkheid
 • Oninbaar lijden
 • Aanmaning en betalingsherinnering
 • Dwangbevel uitvaardigen
 • Dwangbevel betekenen
 • Hernieuwd bevel tot betaling
 • Beslag algemeen
 • De (drie) meest voorkomende beslagvormen ‘in vogelvlucht’
 • Vordering artikel 19 Invorderingswet 1990 ‘in vogelvlucht’

Voor en tijdens deze cursus is er voldoende ruimte om eigen vragen of praktijk-casuïstiek rondom bovenstaande onderwerpen aan te dragen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan relevante toekomstige ontwikkelingen.

Meld je hier aan!

Met één klik kom je met ons in contact!

Aanmelden