Opleiding basismodule WOZ- medewerker

Gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties zijn voor de uitvoering van de werkprocessen, verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de mensen die zij inzetten. Dit blijkt ook uit de waarderingsinstructie waarin 20 rollen worden beschreven. Bij iedere rol is een indicatie aangegeven wat van de inhoudelijke vakbekwaamheidseisen (kennis en vaardigheden) zijn en de wijze waarop , maar ook hoe deze vakbekwaamheidseisen kunnen worden aangetoond.

In de praktijk blijkt dat de WOZ- medewerkers meerdere van deze rollen uitvoeren binnen hun functie. Omdat het niet mogelijk is voor elke rol een afzonderlijk examen te organiseren, zijn deze rollen geclusterd in zes modules voor het WOZ-examen. Medewerkers die werkzaam zijn in de WOZ kunnen in één of meer van deze modules examen doen. Het met goed gevolg afleggen van het examen van de basismodule“ WOZ-medewerker” is verplicht voor het volgen van alle andere specialisatie (vervolg) modules.

In deze basismodule komen de volgende 7 deelmodules aan bod:

 1. Basisregistraties & WOZ-administratie
 2. Communicatie
 3. Kwaliteitszorg
 4. Objectkenmerken
 5. Procedures
 6. Taxatie 7. Wet- en regelgeving

Duur

Deze 7 deelmodules zijn klassikaal te volgen, verdeeld over 6 lesdagen. Daarnaast wordt voor de gevorderde WOZ-medewerkers een versnelde training aangeboden. Deze versnelde training is verdeeld over 3 lesdagen.

Doel

Na het volgen van deze cursus kun je deelnemen aan de kennistoets van de module WOZmedewerker van het SVMNIVO. Locatie Het is natuurlijk ook mogelijk de cursus incompany af te nemen. Onze docent kan de cursus bij jou op locatie verzorgen.

Heb je interesse? Bel of mail ons, dan brengen we met plezier een offerte uit voor een cursus die is afgestemd op jullie wensen en behoeften.

De basismodule WOZ-medewerker is een kennistoets en heeft op het examen in totaal 50 vragen. Het examen wordt als flextoets aangeboden, wat inhoudt dat u je zelf kiest op welk moment en op welke locatie je de toets wilt afnemen maken. De flextoets duurt 70 minuten. In het examen komen minimaal vier verschillende vraagtypen voor, zoals een meerkeuzevraag, een meer-uit-meervraag, een matchvraag, een rangschikvraag, een invulvraag, een selectievraag of een hotspotvraag. Voor elke vraag kan 1 punt behaald worden. Cursisten dienen zelf zorg te dragen voor de inschrijving voor het examen. Het examengeld van SVMNIVO (€ 192,--) is niet inbegrepen bij de cursusprijs.

Wij zijn druk bezig de onderstaande specialisatie modules vorm te geven en uit te rollen:

 • WOZ-gegevensbeheerder
 • WOZ-taxateur woningen
 • WOZ-taxateur niet – woningen
 • WOZ-juridisch specialist
 • WOZ-coördinator

Meld je hier aan!

Met één klik kom je met ons in contact!

Aanmelden